Begravelse & bisættelse i Odense samt Fyn

Der er mange praktiske ting man skal forholde sig til i tiden efter et dødsfald.

Skal afdøde begraves eller bisættes? 

Man har pligt til at følge afdødes ønsker, hvis man har kendskab til dem. 

Der er en stor forskel på en begravelse og en bisættelse.

Hvad indebærer en begravelse?

Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden på folkekirkens kirkegårde, eller andre godkendte gravpladser. Efter endt ceremoni.

Hvad indebærer en bisættelse?

Ved en bisættelse bæres kisten ud til rustvognen, efter endt ceremoni. Hvor den transporteres til brænding, på et krematorium.

Urnen med afdødes aske udleveres typisk efter 8-14 dage. Hvorefter urnebegravelsen foregår.

Hvad indebærer en borgerlig cermoni?

En borgerlig begravelse/bisættelse er en ceremoni/højtidelighed, der holdes uden for kirken og en præst.

Den borgerlige ceremoni/højtidelighed kan afholdes i et kapel, som oftest ligger i tilknytning til et krematorium, en kirkegård, et hospital eller et plejehjem.

Ceremonien/højtideligheden kan også afholdes i afdødes eget hjem, have eller eksempelvis i et forsamlingshus.

Du eller dine pårørende kan selv sammensætte hele forløbet. Der bliver ofte afholdt taler, valgt musik og sange med tanke på den afsked, der skal tages.

Nogle læser digte op og viser billeder af afdøde. Andre vælger at holde en højtidelighed med kisten stående åben.

Alt sammen eventuelt ud fra afdødes egne ønsker, eller ud fra hvad de pårørende finder i overensstemmelse med afdødes liv.

Vi er gerne behjælpelig med at give råd, og vejledning. Så afskeden bliver noget i kan se tilbage på med gode minder.