Praktisk information

Når man mister en man har kær, opstår der en masse tvivlsspørgsmål.

Vi er der for jer igennem hele forløbet, til at give råd og vejledning.

Et forløb kan typisk se sådan her ud:

 • Dødsattest
  Der skal altid udfyldes en dødsattest, uanset om dødsfaldet sker på hospice, sygehuset, eget hjem eller et helt andet sted. Denne bliver udfyldt få timer efter døden er indtruffet. Og når der er mindst et sikkert dødstegn. Dødsattesten skal altid udfyldes af en læge, og i henhold til gældende lov skal den indberettes digitalt af lægen. Kopi udleveres til bedemand, som vi bruger i vores efterfølgende arbejde.
 • Mindesamvær
  Efter ceremonien invitere nogle til et lille traktement. Dette kan foregår oftest i lokaler tæt på kirken eller i eget hjem.
 • Dødsanmeldelsen
  Alle dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden, i afdødes bopælssogn, senest to døgn efter dødsfaldet. Dette sørger vi for
 • Ceremonien
  På dagen for ceremonien henter vi kisten og kører den hen til aftalte sted hvor ceremonien foregår. Hvis kisten allerede står på rette sted, møder vi op og sikrer, at alt går som planlagt. Ved borgerlig begravelse kan vi fungere som ceremonileder.

  Vi sørger for at samle kranse og kort sammen.

  Ved bisættelse bæres afdøde efter ceremonien ud til rustvognen af familie og pårørende, hvorefter vi kører kisten til krematoriet.

  Ved en jordbegravelse, og hvis kirkegården ligger i tilknytning til kirken, bæres kisten ud til graven, hvor ceremonien afsluttes.

 • Kontakt til bedemand
  Oftest kontaktes bedemanden i løbet af de første par timer efter dødsfaldet er indtruffet. Hvor vi vil aftale et tidpunkt der passer jer til en samtale i enten vores butik i Søndergade 7, 5000 Odense C eller i jeres hjem. Hvor vi i samarbejde og i henhold til afdødes ønsker vil gennemgå forløbet. Bla. valg af begravelse/bisættelse, kiste, urne, blomster, dødsannonce, papir til de offentlig myndigheder udfyldes mm.

 • Kørsel til kirke eller kapel
  Efter istandgørelsen, kører vi afdøde til kapel, hvor afdøde ligger indtil ceremonien finder sted.
 • Forberedelse af afdøde
  Afdøde bliver gjort i stand, klædes på og ilagt i kiste. Dette gør vi, men hvis i ønsker det kan vi gøre det sammen.
 • Forberedelse af ceremonien
  Der er ingen regler for hvordan ceremonien skal foregå. Så længe det er under sømmelige forhold. De pårørende bestemmer selv hvordan de ønsker det. Oftest foregår det i kirken, eller i kapellet.Vi sørger for at kontakte præsten og graveren som efterfølgende vil holde en samtale med jer som pårørende. Omkring planlægning af ceremonien fx valg af samler og gravsted.

  Begravelsen eller urnenedsættelsen skal ske på kirkegårdene, eller andre godkendte gravpladser. Hvis man vælger kremering er der mulighed for at sprede asken over havet.