Før de pårørende ankommer til bisættelsen

Der har vi som bedemænd afhentet kisten fra kapellet og kørt den til stedet for ceremonien som regel i kirken, her gør vi kisten og blomster klar til at modtage de pårørende.

Sådan foregår bisættelse

En bisættelse starter ved at organisten spiller et musikstykke mens gæsterne kan samle tankerne. Herefter synger man en salme inden præsten hilser alle i kirken fra alteret.

Ved alteret beder præsten en bøn og læser en tekst fra Bibelen, og derefter synger man en salme mere. De pårørende er selv med til at vælge hvilke salmer, der skal synges ved bisættelsen.

Efter den anden salme holder præsten en tale for den afdøde. Det foregår enten ved kisten eller fra prædikestolen. Talen kan både handle om den afdødes liv og om det kristne håb om opstandelsen, her vil familien have haft mulighed for at komme med indput omkring afdødes liv som så kan være med til at gøre talen mere personlig.

Jordpåkastelse i kirken

Efter talen og endnu en salme foregår jordpåkastelsen. Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Præsten lyser velsignelsen og man beder fadervor sammen.

Afsked ved rustvognen

Efter jordpåkastelsen synger man en salme inden kisten bliver båret ud til rustvognen, som venter udenfor kirken. Det er ofte nære pårørende til den afdøde, som bærer kisten. Resten af gæsterne ved bisættelsen følger efter kisten i stilhed og tager afsked med kisten ved rustvognen. Imens slår kirkeklokken ni bedeslag, kan de pårørende af den ene eller anden grund ikke selv bære kisten ud til rustvognen kan vi som bedemænd forestå det.

Som afslutning på en bisættelse skal der også være taget stilling til hvordan urnen bliver stedt til hvile, se herunder de muligheder der er.

Urnenedsættelse efter bisættelse

Urnegravsted

Hvis familien ønsker et sted at komme hen og mindes afdøde, vil man via den kirke som afdøde ønskes nedsat ved, bestille et urnegravsted typisk 10.års fredningstid, her vil man så bestille en plænesten med den inskription som måtte ønskes.

Vi kan som bedemænd stå for bestilling af plænestenen incl inskription samt udlægning af stenen efterfølgende, man har som pårørende også selv mulighed for at bestille stenen hos en stenhugger, man skal dog være opmærksom på at hver kirkegård har sine egne traditioner og at der er krav til bla størrelser, farver på stenene. ved et urne gravsted vil familien kunne overvære urnenedsættelsen.

Ukendtes fællesgrav

Her vil de ansatte fra krematoriet forestå urnenedsættelsen efter kremeringen uden overværelse af pårørende på en ikke nærmere aftalt dato, det vil sige at fællesgravene er anonyme og man vil altså ikke kunne få afvide, hvor ens pårørende nøjagtigt er stedt til hvile.

Spredning til søs

Havde afdøde et særligt forhold til naturen eller havet, så vil det være muligt at ansøge om at blive spredt over åbent vand, dette kan foregå på den måde at urnen udleveres til bedemanden efter kremering, som så forestår askespredningen på vandet eller ved at familien selv får udleveret urnen fra krematoriet. Vi hjælper gerne med ansøgningen om askespredning til søs.

Priseksempler

Eksempel 1

 • Afdøde afhentes på sygehus
 • Der afholdes ingen højtidelighed
 • Kørsel til nærmeste krematorium
 • Familien henter selv urnen på krematoriet

Bedemandens ydelser

Umalet kremeringskiste: 3.995 kr.

Urne: 975 kr.

Rustvognskørsel: 995 kr.

Bedemandshonorar: 3995 kr.

Levering af kiste og ilægning / iklædning af afdøde i eget tøj: 1650 kr.

Pris I alt: 11610 kr.

Ekstra omkostninger fra trejdepart, som du skal være opmærksom på.

Kremering
Kirkegårds ydelser
Tilvalg:
Gravsten
Blomster
Dødsannonce

Eksempel 2

 • Afdøde afhentes i hjemmet eller på sygehuset/plejehjem eller hospice.
 • Familien hjælper bedemanden med kisteilægning.
 • Kisten køres til kapel for opbevaring.
 • Kisten hentes på kapel og køres til ceremoni
 • Efter ceremoni køres kiste krematorium.
 • Urne afhentes og leveres på kirkegård.

Bedemandens ydelser

Hvid kremeringskiste: 5195 kr.

Ensfarvet memory- eller lerurne: 975 kr.

Udbringning af urne: 695 kr.

Rustvognskørsel, Dødssted-Kapel: 995 kr.

Kapel-Ceremoni: 995 kr.

Ceremoni-Krematorium: 995 kr.

Bedemandshonorar: 3995 kr.

Levering af kiste og ilægning / iklædning af afdøde i eget tøj: 1650 kr.

Pris i alt: 15495 kr.

Ekstra omkostninger fra trejdepart, som du skal være opmærksom på.

Kremering
Kirkegårds ydelser
Tilvalg:
Gravsten
Blomster
Dødsannonce

Eksempel 3

 • Afdøde afhentes i hjemmet eller på sygehuset/plejehjem eller hospice.
 • Familien hjælper bedemanden med kisteilægning.
 • Kisten køres til kapel for opbevaring.
 • Kisten hentes på kapel og køres til ceremoni
 • Efter ceremoni køres kiste krematorium.
 • Urne afhentes og leveres på kirkegård.
 • Kistepynt køres retur efter ceremoni

Bedemandens ydelser

Hvid kremeringskiste: 5195 kr.

Ensfarvet memory- eller lerurne: 975 kr.

Udbringning af urne: 695 kr.

Rustvognskørsel, Dødssted-Kapel: 995 kr.

Kapel-Ceremoni: 995 kr.

Ceremoni-Krematorium: 995 kr.

Bedemandshonorar: 3995 kr.

Levering af kiste og ilægning / iklædning af afdøde i eget tøj: 1650 kr.

Kistepynt retur til kirkegård: 695 kr.

Kistepynt: 1200 kr.

Dødsannonce: 1500 kr.

Pris I alt: 18890 kr.

Ekstra omkostninger fra trejdepart, som du skal være opmærksom på.

Kremering
Kirkegårds ydelser
Tilvalg:
Gravsten

Vi har et stort udvalg af kister, urner, blomster og tilbehør.
Se alle produkterne her »

Bliv ringet op

Bedemand i Odense Dorthe Ovesen

Bedemand
Dorthe Ovesen

Bedemand i Odense Carsten Ovesen

Bedemand
Carsten Ovesen