Begravelse & bisættelse i Odense samt Fyn

Skal afdøde begraves eller bisættes? 

Der er en stor forskel på en begravelse og en bisættelse.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død.
Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.

Læs mere om de forskellige ritualer på de næste sider, hvor vi har forsøgt at beskrive de forskellige scenarier og muligheder der er.

Hvad indebærer en begravelse?

Før begravelsen.

Har vi som bedemænd bestilt gravplads i samarbejde med de pårørende her vil der også skulle bestilles gravsten som vi gerne sørger for både med inskription og opsætning af stenen efterfølgende, det er også muligt at familien selv bestiller gravsten, men her skal man passe på fordi der er fra kirkegård til kirkegård forskellige regler for størrelser og i hvilken materiale stenen skal være lavet af, så der skal man tage en snak med kirken inden man bestiller stenen.

Kort før ceremonien afhenter vi, som bedemænd kisten i kapellet og indsætter den i kirken her vil vi som regel skulle pynte kisten efter aftale og udlægge evt bestilte blomster før familien ankommer til ceremonien.

Ritualet ved begravelse

Organisten indleder begravelsen ved at spille et musikstykke mens gæsterne kan samle tankerne. Herefter synger man en salme, inden præsten hilser alle i kirken fra alteret.
Ved alteret beder præsten en bøn og læser en tekst fra Bibelen, og derefter synger man en salme mere. De pårørende er selv med til at vælge hvilke salmer, der skal synges ved begravelsen.
Efter den anden salme holder præsten en tale for den afdøde. Det foregår enten ved kisten eller fra prædikestolen. Talen kan både handle om den afdødes liv og om det kristne håb om opstandelsen.
Efter præstens tale synger man en salme mere inden kisten bliver båret ud til gravstedet. Det er ofte nære pårørende til den afdøde, som bærer kisten. Resten af gæsterne ved begravelsen følger efter kisten i stilhed.

Ved graven

Ved gravstedet er de pårørende med til at sænke kisten i jorden. Præsten beder igen en bøn og derefter sker jordpåkastelsen, hvor præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Som afslutning beder man fadervor, præsten lyser velsignelsen og man synger sammen en salme ved graven herefter forlader de pårørende kirken til et eventuelt kaffebord som vi kan have forestået eller i som pårørende selv sørger for.

Har i spørgsmål eller andre ønsker til en begravelse så klarer vi også det.

Hvad indebærer en bisættelse?

Før de pårørende ankommer til ceremonien

Der har vi som bedemænd afhentet kisten fra kapellet og kørt den til stedet for ceremonien som regel i kirken, her gør vi kisten og blomster klar til at modtage de pårørende.

Sådan foregår bisættelse

Organisten indleder bisættelsen ved at spille et musikstykke mens gæsterne kan samle tankerne. Herefter synger man en salme inden præsten hilser alle i kirken fra alteret.
Ved alteret beder præsten en bøn og læser en tekst fra Bibelen, og derefter synger man en salme mere. De pårørende er selv med til at vælge hvilke salmer, der skal synges ved bisættelsen.
Efter den anden salme holder præsten en tale for den afdøde. Det foregår enten ved kisten eller fra prædikestolen. Talen kan både handle om den afdødes liv og om det kristne håb om opstandelsen, her vil familien have haft mulighed for at komme med indput omkring afdødes liv som så kan være med til at gøre talen mere personlig.

Jordpåkastelse i kirken

Efter talen og endnu en salme foregår jordpåkastelsen. Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Præsten lyser velsignelsen og man beder fadervor sammen.

Afsked ved rustvognen

Efter jordpåkastelsen synger man en salme inden kisten bliver båret ud til rustvognen, som venter udenfor kirken. Det er ofte nære pårørende til den afdøde, som bærer kisten. Resten af gæsterne ved bisættelsen følger efter kisten i stilhed og tager afsked med kisten ved rustvognen. Imens slår kirkeklokken ni bedeslag, kan de pårørende af den ene eller anden grund ikke selv bære kisten ud til rustvognen kan vi som bedemænd forestå det.

Som afslutning på en bisættelse skal der også være taget stilling til hvordan urnen bliver stedt til hvile, se herunder de muligheder der er.

Urnenedsættelse.

Urnegravsted:

hvis familien ønsker et sted at komme hen og mindes afdøde, vil man via den kirke som afdøde ønskes nedsat ved, bestille et urnegravsted typisk 10.års fredningstid,  her vil man så bestille en plænesten med den inskription som måtte ønskes, vi kan som bedemænd stå for bestilling af plænestenen incl inskription samt udlægning af stenen efterfølgende, man har som pårørende også selv mulighed for at bestille stenen hos en stenhugger, man skal dog være opmærksom på at hver kirkegård har sine egne traditioner og at der er krav til bla størrelser, farver på stenene. ved et urne gravsted vil familien kunne overvære urnenedsættelsen.

Ukendtes fællesgrav.

Her vil de ansatte fra krematoriet forestå urnenedsættelsen efter kremeringen uden overværelse af pårørende på en ikke nærmere aftalt dato, det vil sige at fællesgravene er anonyme og man vil altså ikke kunne få afvide hvor ens pårørende nøjagtigt er stedt til hvile.

Spredning til søs.

Havde afdøde et særligt forhold til naturen eller havet, så vil det være muligt at ansøge om at blive spredt over åbent vand, dette kan foregå på den måde at urnen udleveres til bedemanden efter kremering som så forestår askespredningen på vandet eller ved at familien selv får udleveret urnen fra krematoriet, vi hjælper gerne med ansøgningen om askespredning til søs.

Hvad indebærer en borgerlig cermoni?

En borgerlig begravelse/bisættelse er en ceremoni/højtidelighed, der holdes uden for kirken og en præst.

Den borgerlige ceremoni/højtidelighed kan afholdes i et kapel, som oftest ligger i tilknytning til et krematorium, en kirkegård, et hospital eller et plejehjem.

Ceremonien/højtideligheden kan også afholdes i afdødes eget hjem, have eller eksempelvis i et forsamlingshus.

Du eller dine pårørende kan selv sammensætte hele forløbet. Der bliver ofte afholdt taler, valgt musik og sange med tanke på den afsked, der skal tages.

Nogle læser digte op og viser billeder af afdøde. Andre vælger at holde en højtidelighed med kisten stående åben.

Alt sammen eventuelt ud fra afdødes egne ønsker, eller ud fra hvad de pårørende finder i overensstemmelse med afdødes liv.

Vi er gerne behjælpelig med at give råd, og vejledning. Så afskeden bliver noget i kan se tilbage på med gode minder.